Wstęp

Celem wystawy jest przybliżenie Państwu historii powstania i przekazywania Biblii następnym pokoleniom. Nie było drugiej takiej księgi w dziejach ludzkości. Zachowała ona pamięć o starożytnych cywilizacji. Nierzadko możliwość posiadania Biblii była przypłacana utratą majątków lub życia. Jako Pismo Święte ta księga wciąż zmienia charakter i życie milionów osób. A jej starożytne rękopisy liczone są w tysiącach.

Wystawa przedstawia etapy powstawania Biblii zgodnie z rozwojem możliwości technicznych piśmiennictwa. Jako zbór Adwentystów Dnia Siódmego pragniemy aby przesłanie Biblii i historia jej przekazu zostały Państwu przedstawione w sposób rzetelny i inspirujący. Życzymy przyjemnego zwiedzania!

Jeżeli chciałbyś zorganizować zwiedzanie wystawy dla swojej grupy znajomych, w szkole lub domu seniora, prosimy o kontakt. Nasza wystawa jest w pełni mobilna i nie stanowi dla nas problemu zorganizowanie ekspozycji np. na sali gimnastycznej. Minimalna powierzchnia potrzebna do jej rozstawienia to kwadrat o boku 9m.